Welkom

Het Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen is een neutraal en pluralistisch platform ter ondersteuning van de verspreiding, de promotie en de studie van het onvoorwaardelijk basisinkomen.

Wat is het Onvoorwaardelijk Basisinkomen?

Het Basisinkomen is een inkomen dat:

  • aan iedereen wordt toegekend, voor de gehele duur van het leven;
  • periodiek wordt overgemaakt ten individuele titel;
  • toegekend wordt zonder voorwaarden, zonder met andere inkomens rekening te houden en zonder de tegenprestatie van een job of de bereidheid om een job te accepteren.

Dit basisinkomen geeft iedereen de kans een menswaardig leven te leiden en deel te nemen aan het maatschappelijke leven in al haar vormen.

Lees er meer over in de FAQ.

Voor dagelijks nieuws over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen, volg ons op onze facebook pagina en op Twitter.

Meer informatie vindt u ook op volgende websites: