Monthly Archives: september 2014

Het ontstaan van het Europese netwerk voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Onvoorwaardelijk(Unconditional) Basisinkomen Europa (UBIE) is een netwerk van organisaties en individuen van verschillende culturen, talen, sociale belangen en politieke en religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond, die samen de algemene opvatting delen dat een onvoorwaardelijke basisinkomen  een duurzame oplossing op lange termijn is voor onze samenleving.

UBIE ontstond op het einde van het Europese Burgerinitiatief ivm het Basisinkomen die in 2013 gelanceerd werd. Dat was de eerste stap naar een Europese beweging. Het burgerinitiatief zamelde bijna 300.000 handtekeningen in, en er waren niet minder dan 25 Europese landen erbij betrokken.

Dit jaar van handtekeningen verzamelen heeft het mogelijk gemaakt om een stevig netwerk van geëngageerde burgers te vormen en uit te bouwen, in de verschillende Europese landen alsook tussen de verschillende landen onderling. Ingegeven door deze sterke dynamiek, hebben de burgerbewegingen uit de betrokken EU-landen in deze campagne beslist om een Europese vereniging voor het basisinkomen op te richten, het UBIE (Unconditional Basic Income Europe).

In juni 2014 werd het netwerk UBIE erkend door het Basic Income Earth Network (BIEN), tijdens hun tweejaarlijks congres te Montreal.

Verschillende conferenties werden reeds gehouden door het UBIE:

Meer informatie op de officiële website van het UBIE