Initiatief ondertekenen

Het Europees burgerinitiatief* eindigde op 14 januari 2014. Een grote dank aan iedereen die het ondertekende. Zelfs al haalden we niet het miljoen handtekeningen die nodig waren in Europa, haalden we in België 19.010 handtekeningen, wat meer is dan het quotum die van ons gevraagd werd.

Indien u toch het debat wilt helpen openen rond het basisinkomen, teken dan onze Avaaz petitie:

https://secure.avaaz.org/en/petition/our_chance_to_end_poverty/

________________________

*In januari 2013 werd een Europees burgerinitiatief ingediend door burgers van 21 landen van de Europese Unie. Dit initiatief vroeg aan de Europese Commissie om de samenwerking tussen de verschillende lidstaten te bevorderen in het nagaan van de manier waarop het basisinkomen de verschillende sociale zekerheidsstelsels kan verbeteren.

Ontdek de tekst van het initiatief op de officiële website (en).

Uit de tekst:

Titel
Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen – óp naar een emanciperende sociale zekerheid in Europa
Onderwerp
Verzoek aan de Europese Commissie de samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren (volgens Art. 156 TFEU) om na te gaan of met de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) de sociale zekerheid in hun staat verbeterd kan worden.
Doelen
Op langere termijn: erkennen en garanderen dat ieder individu in de EU het onvoorwaardelijk en persoonlijk recht heeft om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien door de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen zodat hij of zij als volwaardig burger aan de samenleving kan deelnemen, zoals dit is vastgelegd in de Europese verdragen.
Op korte termijn: het stimuleren van initiatieven zoals “Pilotstudies” (Art 156 TFEU) en het onderzoeken van verschillende modellen voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (EP resolutie 2010/2039(INI) §44) door de EU.”