Wat is het basisinkomen?

Het Basisinkomen is een inkomen dat:

  • aan iedereen wordt toegekend, voor de gehele duur van het leven;
  • periodiek wordt overgemaakt ten individuele titel;
  • toegekend wordt zonder voorwaarden, zonder met andere inkomens rekening te houden en zonder de tegenprestatie van een job of de bereidheid om een job te accepteren.

Dit basisinkomen geeft iedereen de kans een menswaardig leven te leiden en deel te nemen aan het maatschappelijke leven in al haar vormen.

Wat is het basisinkomen niet?

Men mag het basisinkomen niet verwarren met het gegarandeerd minimuminkomen en andere uitkeringen die voorwaardelijk zijn. De onvoorwaardelijkheid van het basisinkomen is juist het essentiƫle onderscheid met de klassieke voorwaardelijke uitkeringen. Verder wordt het onvoorwaardelijk basisinkomen ook toegekend aan de individuele persoon, onafhankelijk van de familiale situatie.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen aan iedereen geven… Een mooi idee, die onmiddelijk verschillende vragen oproept:

Voor mogelijke antwoorden op deze – en andere – vragen, kun je terecht bij de Vaak Gestelde Vragen (FAQ).