Geschiedenis

Het Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen is een feitelijke vereniging. Het is opgericht op 27 juni 2012 tijdens de eerste Algemene Vergadering in Brussel. Een zestigtal voorstanders van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen zijn samen gekomen om de visie en de missie van het Netwerk te bepalen.

Hier vind je enkele sleutelmomenten die de geschiedenis van het Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen markeren.

26-27 april 2012:
Er wordt een internationale meeting gehouden te Brussel in het Europees Parlement om de finale tekst voor het Europees Burgerinitiatief over het Basisinkomen voor te bereiden. Daar ontmoeten Christina Lambrecht, Aline Goethals, Hugo Lueders, Jean-Paul Brasseur, Marc Vandenberghe, Merijn Fagard, Pierre-Yves Ryckaert, Raf Knops, Olivier Auber en Adeline Otto (allen burgers of inwoners van België) elkaar voor de eerste keer. De taak die dan voorligt is het opzetten van een Belgisch Committee voor het Europees Burgerinitiatief (zie boven). Hierbij ontdekken zij dat een neutraal en pluralistisch Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen nog niet bestaat. Vandaar beslissen zij om elkaar opnieuw te ontmoeten om de oprichting van een dergelijk netwerk te bespreken.
Ondertussen:
Verschillende meetings worden gehouden in Brussel, Leuven en Namen. We worden zelfs gefilmd en uitgezonden door de RTBF (begin met kijken vanaf 4:55min).
27 juni 2012:
De eerste Algemene Vergadering van het Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen wordt gehouden te Brussel, in de gebouwen van de Facultés Universitaires Saint-Louis. Daar komen zo’n zestigtal voorstanders van en geinteresseerde mensen in het Onvoorwaardelijk Basisinkomen samen om de missie van het Netwerk te bepalen alsook de definitie van het Basisinkomen dat het Netwerk als gemene deler zal erkennen.
7-8 juli 2012
Het Netwerk neemt  in Parijs deel aan een internationale meeting over het Europees Burgerinitiatief voor het Basisinkomen. Hier wordt de definitieve tekst van het Burgerinitiatief vastgelegd en geregistreerd bij de Europese Commissie. De Commissie heeft nu max. twee maanden de tijd om het initiatief goed of af te keuren.
Juli-augustus 2012
Het Netwerk structureert zich. Er zijn stappen gezet om lid te worden van BIEN, het Basic Income Earth (en daarom wereldwijd) Network. Ook is de website van het Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen gelanceerd.
September 2012
Ter gelegenheid van het 14e congres van het BIEN die plaatsvindt van 14 tot 16 september te Munchen wordt het Belgisch Netwerk het 20ste nationaal netwerk officieel erkend door hem.

Wordt vervolgd… Misschien wil je zelf ook graag meedoen?